Monday, March 4, 2024

अहमदनगरमध्ये सिएनजी पंपासाठी १५ लाखांची फसवणूक, दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल

CNG पंप देण्याचा बहाणा करून १५४५५००/- रू. ची ऑनालाईन फसणूक केलेल्या रक्कमे पैकी
७१०३५७/- ( सात लाख दहा हजार तीनशे सत्तावन्न रूपये) फिर्यादी यांना परत मिळवण्यात यश.
फिर्यादी अशिष गोविंद निलंगे रा. अहमदनगर यांना दिनांक ११/८/२०२३ ते दिनांक ७/९/२०२३
दरम्यान यातील फिर्यादी यांना ९०३८८३६१५० मोबाईल नंबर धारक राजेश शुक्ला व ९०४६९२५३२३ सिध्दार्थ
शुक्ला यांनी आदाणी कंपनीचे अधिकारी असल्याचे बतावणी करून CNG पंप देण्याचा बहाणा करून नमुद
विविध बँकेचे खात्यात वेळोवेळी पैसे भरण्यास सांगून फिर्यादी यांची एकुण १५४५५००/- रू. (पंधरा लाख
पंचेचाळीस हजार पाचशे रूपये) रुपयाची फसवणुक केली आहे वगैरे माा चे फिर्यादीवरून गुरंन २२/२०२३
भादवि १४९, ४२० IT एक्ट ६६ (D) प्रमाणे गुन्हा रजि. दाखल आहे.
वरील प्रमाणे गुन्हा दाखल झाले नंतर मा. श्री. राकेश ओला साो. पोलीस अधीक्षक यांचे
आदेशान्वये मा. श्री प्रशांत खैरे सो, अपर पोलीस अधीक्षक याचे सुचना मार्गदर्शनाखाली पोलीस निरीक्षक श्री.
दिनेश आहेर, सायबर पो.स्टे. यांचे नेतृत्वाखाली पोसई श्री. राहुल सानप, पोहेकॉ योगेश गोसावी, राहुल हुसळे,
पोना अभिजीत अरकल यांनी तात्काळ फसवणूक झालेल्या व्यवहाराची माहिती घेवून ज्या खात्यात फसवणूक
झालेली रक्कम वर्ग घाली आहे त्या बँकेशी संपर्क करून तात्काळ फसवणूक करणारे बँक खाते ोठवण्यात आले
त्यामध्ये ७१०३५७/- गोठवण्यात यश आले. त्यानंतर मा. न्यायालया कडून फसवणूक झालेली रक्कम
७१०३५७/- ( सात लाख दहा हजार तीनशे सत्तावन्न रूपये) फिर्यादी यांना परत करण्याचे आदेश प्राप्त
करून नमुद रक्कम फिर्यादी यांना परत करण्यात आली आहे.
नागरीकांना अहवान करण्यात येते की, पेट्रोल पंप एजन्सी देतो, घर बसल्या जॉब देण्याचा
बहाणा, ऑनलाईन KYC अपडेट करणे अशा आमिषाला बळी पडू नये प्रत्येत अनोळखी व्यक्तीशी अर्थीक
व्यवहार करतांना काळजी घ्यावी. तसेच कोणत्याही प्रकारे अर्थीक फसवणूक झाल्यास तात्काळ सायबर क्राईम
पोर्टल हेल्प लाईन नंबर १९३० या तक्रार करावी.

Related Articles

Stay Connected

0FansLike
3,912FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -

Latest Articles