Monday, June 17, 2024

नगर-मनमाड बायपास रोडवर दरोड्याचे तयारीत असलेले, 4 आरोपी स्थानिक गुन्हे शाखेकडुन जेरबंद

अहमदनगर – मनमाड बायपास रोडवर दरोड्याचे तयारीत असलेले 4 आरोपी
स्थानिक गुन्हे शाखेकडुन जेरबंद.

प्रस्तुत बातमीची हकिगत अशी की, मा. श्री. राकेश ओला साहेब, पोलीस अधीक्षक, अहमदनगर यांनी पोनि/श्री. दिनेश आहेर, स्थानिक गुन्हे शाखा, अहमदनगर यांना जिल्ह्यातील मालाविरुध्दचे गंभीर स्वरुपाचे ना उघड गुन्हे उघडकिस आणणे व गुन्ह्यांना आवश्यक ते प्रतिबंध करणेबाबत आदेशित केले होते.
नमुद आदेशान्वये पोनि/श्री. दिनेश आहेर यांनी स्थानिक गुन्हे शाखेतील सपोनि/हेमंत थोरात व अंमलदार दत्तात्रय हिंगडे, बापुसाहेब फोलाणे, संदीप पवार, देवेंद्र शेलार, विजय ठोंबरे, संतोष खैरे, भाऊसाहेब काळे, बाळासाहेब खेडकर, आकाश काळे, बाळासाहेब गुंजाळ, सागर ससाणे, अमोल कोतकर, अमृत आढाव, संभाजी कोतकर व अरुण मोरे अशांचे पथक नेमुन गुन्हे उघडकिस आणणे बाबत सुचना देवुन पथकास रवाना केले होते.
सदर सुचना प्रमाणे पथक अहमदनगर जिल्ह्यातील दरोडा व जबरी चोरीचे गुन्ह्यातील आरोपींची माहिती काढत असताना पोनि/श्री. दिनेश आहेर यांना गुप्तबातमीदारा मार्फत इसम नामे प्रज्वल देशमुख रा. जवळेकडलग, ता. संगमनेर हा त्याचे 4 ते 5 साथीदारांसह 2 मोटार सायकलवर येवुन नगर- मनमाड जाणारे बायपास रोडवरील साईबनकडे जाणारे रोडलगत कोठेतरी दरोडा घालण्याचे तयारीत अंधारात दबा धरुन बसलेले आहेत. आता गेल्यास मिळुन येईल अशी खात्रीशीर माहिती मिळाल्याने पोनि/श्री. दिनेश आहेर यांनी प्राप्त माहिती पथकास कळवुन खात्री करुन कारवाई करणे बाबत आवश्यक सुचना दिल्या. पथकाने लागलीच बातमीतील ठिकाणी नगर मनमाड रोडवरील बायपास रोडवर जावुन खात्री करता अंधारात रोडचे कडेला, काही संशयीत इसम दबा धरुन बसलेले दिसले. पथक संशयीतांना पकडण्याचे तयारीत असतांना, त्यांना पोलीस पथकाची चाहुल लागताच ते पळुन जावु लागले. पथकाने त्यांचा पाठलाग करुन 04 इसमांना शिताफीने ताब्यात घेतले. त्यावेळी तेथुन 01 इसम अंधाराचा फायदा घेवुन पळुन गेला. ताब्यात घेतलेल्या संशयीतांना त्यांचे नावे गांव विचारता त्यांनी त्यांची नावे 1) प्रज्वल प्रताप देशमुख वय 22, रा. जवळेकडलग, ता. संगमनेर, 2) अशोक रघुनाथ गोडे वय 24, 3) भरत लक्ष्मण गोडे वय 25, दोन्ही रा. तिरडे, ता. अकोले व 4) सुयोग अशोक दवंगे वय 20, रा. हिवरगांव पावसा, ता. संगमनेर असे असल्याचे सांगितले. त्यांचेकडे पळुन गेलेल्या संशयीत इसमांचे नांव पत्ते विचारले असता त्यांनी पळुन गेलेल्या इसमांची नावे 5) अक्षय काळे रा. सुरेगांव, ता. नगर (फरार) असे असल्याचे सांगितले.
ताब्यात घेतलेल्या संशयीतांना अंधारात थांबण्याचे कारण विचारले असता त्यांनी काहीएक समाधान कारक उत्तर दिले नाही. त्यामुळे पथकाने पंचा समक्ष संशयीतांची अंगझडती घेता त्यांचे कब्जात 1 तलवार, 1 दांडके, मिरचीपुड, नायलॉन रस्सी, 1 पल्सर व 1 प्लॅटीना मोटार सायकल असा एकुण 1,92,100/- रुपये किमतीचा मुद्देमाल मिळुन आल्याने त्यांचे विरुध्द एमआयडीसी पो.स्टे.गु.र.नं. 495/2024 भादविक 399, 402 सह आर्म ऍ़क्ट 4/25 प्रमाणे दरोडा तयारीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास एमआयडीसी पोलीस स्टेशन करीत आहे.

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansLike
3,912FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -

Latest Articles