Monday, April 22, 2024

Ahmednagar Crime…मोक्क्याचे गुन्ह्यातील फरार आरोपी व 4 साथीदार जेरबंद..10,83,400 रुपये किंमतीचा मुद्देमाल

देर्डे – को-हाळे शिवार, ता. कोपरगांव परिसरात दरोड्याचे तयारीत असलेला मोक्क्याचे गुन्ह्यातील फरार आरोपीसह त्याचे 4 साथीदार 10,83,400/- रुपये किंमतीचे साधनासह जेरबंद,
स्थानिक गुन्हे शाखा, अहमदनगरची कारवाई.
प्रस्तुत बातमीची हकिगत अशी की, मा. श्री. राकेश ओला साहेब, पोलीस अधीक्षक, अहमदनगर यांनी पोलीस निरीक्षक, स्थानिक गुन्हे शाखा, अहमदनगर यांना जिल्ह्यातील मालाविरुध्दचे गंभीर स्वरुपाचे ना उघड गुन्हे उघडकिस आणणे बाबत आदेशित केले होते.
नमुद आदेशान्वये सपोनि/श्री. हेमंत थोरात यांनी स्थानिक गुन्हे शाखेतील अंमलदार बाळासाहेब मुळीक, रविंद्र कर्डीले, दत्तात्रय गव्हाणे, सचिन अडबल, विश्वास बेरड, ज्ञानेश्वर शिंदे, देवेंद्र शेलार, अतुल लोटके, संतोष खैरे, विजय ठोंबरे, फुनकान शेख, बाळासाहेब गुंजाळ, शिवाजी ढाकणे, किशोर शिरसाठ, प्रमोद जाधव, प्रशांत राठोड व चंद्रकांत कुसळकर यांचे पथक नेमुन गुन्हे उघडकिस आणणे बाबत आवश्यक सुचना देवुन पथकास रवाना केले.
सदर सुचना प्रमाणे पथक आरोपींची माहिती काढत असताना सपोनि/श्री. हेमंत थोरात यांना दिनांक 15/02/24 रोजी गुप्त बातमीदारा मार्फत माहिती मिळाली की, इसम नामे मयुर उर्फ भुऱ्या गायकवाड रा. कोपरगांव हा त्याचे 06 ते 07 साथीदारासह 2 कारमधुन येवुन शिर्डी ते नाशिक जाणारे रोडवर, देर्डे फाट्याजवळ, साईनाथ शेर ए पंजाब हॉटेलजवळ, देर्डे – कोऱ्हाळे शिवारात दरोडा घालण्याचे तयारीत आहेत अशी खात्रीशीर माहिती मिळाल्याने, सपोनि/ थोरात यांनी प्राप्त माहिती पथकास देवुन, पंचाना सोबत घेवुन खात्री करुन कारवाई करणे बाबत कळविल्याने पथकाने लागलीच बातमीतील नमुद ठिकाणी जावुन खात्री करता शिर्डी ते नाशिक जाणारे रोडवर, देर्डे फाट्याजवळ, साईनाथ शेर ए पंजाब हॉटेलजवळ, देर्डे – कोऱ्हाळे शिवारात रोडचे कडेला 2 चार चाकी गाड्या अंधारात लावुन काही इसम अंधारामध्ये बसलेले दिसुन आले. त्यावेळी पथकाची खात्री झाल्याने सदर ठिकाणी 23.00 वा. चे सुमारास अचानक छापा टाकताच दोन इसम पथकास पाहुन अंधारामध्ये पळुन गेले. त्यांचा पाठलाग केला असता ते मिळुन आले नाही. उर्वरीत अंधारात बसलेले संशयीत इसम पळण्याचे तयारीत असतांना त्यांना ताब्यात घेवुन, पथकाची ओळख समजावुन सांगुन सदर ठिकाणी थांबण्याचे कारणाबाबत विचारपुस करता त्यांनी उडवा उडवीची उत्तरे दिली. त्यावेळी त्यांना त्यांची नावे गांवे विचारता त्यांनी त्यांची नावे 1) मयुर उर्फ भुऱ्या अनिल गायकवाड वय 21, रा. इंदिरानगर, ता. कोपरगांव, 2) अमोल उर्फ ऋतुंजय अविनाश कुंदे वय 20, रा. एकरुखे, ता. राहाता, 3) समाधान देविदास राठोड वय 23, रा. करंजीबोलकी, ता. कोपरगांव, 4) संदीप पुंजा बनकर वय 33, रा. द्वारकानगर रोड, शिर्डी, ता. राहाता व 5) उमेश तानाजी वायदंडे वय 27, रा. गणेशनगर, ता. राहाता असे असल्याचे सांगितले. त्यांचेकडे पळुन गेलेल्या इसमांबाबत विचारपुस करता त्यांनी पळुन गेलेल्या इसमांची नावे 6) गणेश भिकुनाथ तेलोरे रा. गणेशनगर, ता. राहाता (फरार) व 7) राहुल शिवाजी शिदोरे (फरार) रा. गोकुळनगर, कोपरगांव, ता. कोपरगांव असे सांगितले.
ताब्यात घेतलेल्या आरोपींची पंचा समक्ष अंगझडती घेता त्यांचे अंगझडती व कब्जात 1 तलवार, 1 कटावणी, 1 कत्ती, 1 लाकडी दांडके, मिरचीपुड, 1 ऍ़पल व 3 विविध कंपनीचे मोबाईल फोन, 1 इर्टीगा व 1 वोल्क्सवॅगन कार असा एकुण 10,83,400/- रुपये किंमतीचा मुद्देमाल मिळुन आल्याने त्यांचे विरुध्द कोपरगांव तालुका पोलीस स्टेशन गु.र.नं. 41/2024 भादविक 399, 402 सह आर्म ऍ़क्ट 4/25 प्रमाणे दरोडा तयारीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Related Articles

Stay Connected

0FansLike
3,912FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -

Latest Articles