Wednesday, February 28, 2024

नगरमध्ये तरुण तरुणींचे कॅफेमध्ये अश्लील चाळे, 6 कॅफेंवर पोलिसांची कारवाई… व्हिडिओ

अहमदनगर शहरातील तरुणांना अश्लील चाळे करण्यास कॅफे उपलब्ध करुन देणा-या 6 कॅफे चालकांविरुध्द स्थानिक गुन्हे शाखा अहमदनगरची कारवाई.

अहमदनगर शहरातील कॅफेत छोटी छोटी कम्पांर्टमेंट बनवुन तरुण मुला-मुलींना अश्लील चाळे करण्यासाठी मोबदला घेवुन जागा उपलब्ध केली जाते अशा तक्रारी मा. श्री. राकेश ओला साहेब, पोलीस अधिक्षक, अहमदनगर यांनी प्राप्त झाल्याने पोनि/श्री. दिनेश आहेर, स्थानिक गुन्हे शाखा, अहमदनगर यांना अहमदनगर शहरातील कॅफेची तपासणी करुन कायदेशीर कारवाई करणे बाबत आदेशित केले होते.
नमुद आदेशान्वये पोनि/श्री. दिनेश आहेर यांनी स्थानिक गुन्हे शाखेतील पोसई/तुषार धाकराव, सोपान गोरे, पोहेकॉ/संदीप पवार, अतुल लोटके, पोकॉ/सागर ससाणे, अमृत आढाव, रविंद्र घुंगासे, बाळासाहेब गुंजाळ, जालिंदर माने, मपोहेकॉ/भाग्यश्री भिटे, मपोकॉ/सोनाली साठे, चासफौ/उमाकांत गावडे, चापोकॉ/अरुण मोरे अशा पोलीस अधिकारी व अंमलदार यांची दोन पथके नेमुन माहिती घेवुन अश्लिल चाळे करणारे जोडपे (कपल) मिळुन आल्यास कारवाई करणे बाबत सुचना दिल्या.
पथकाने दिनांक 08/01/24 रोजी सावेडी उपनगरातील 1) श्रीराम चौक, पाईपलाईन रोड येथील लव्ह बर्डस कॅफे, 2) कुष्ठधाम रोड येथील बाबाज कॅफे, 3) गुलमोहर रोड येथील हर्षाज कॅफे, 4) नगर मनमाड रोडवरील कोहिनुर मॉल समोरील झेड के कॅफे, अहिंचा चौक, बुरुडगांव रोड, इगलप्राईड कॉम्प्लेक्स मधील 5) गोल्डरश कॅफे व चाणक्य चौकातील 6) रिजकिंग कॅफे अशा ठिकाणी जावुन खात्री केली असता तरुण मुल मुली अश्लील चाळे करताना मिळुन आल्याने कॅफे चालकास कॅफे चालविण्याचा परवाना बाबत विचारपुस करता त्यांनी कॉफी शॉपचा परवाना नसताना कॉफी शॉपचा बोर्ड लावुन कुठलीही कॉफी, पेय अगर खाद्यपदार्थ विक्रीस न ठेवता आतमध्ये मुलामुलींना बसण्यासाठी कम्पार्टमेंट बनवल्याने आरोपी नामे 1) महेश मच्छिंद्र तेलोरे, रा. तपोवन रोड, सावेडी अहमदनगर, 2) ऋषीकेश सखाराम निर्मळ रा. झोपडी कॅटीन, अहमदनगर (फरार) (लव्हबर्डस कॅफे) 3) रोहित कुमार साठे, रा. तपोवन रोड सावेडी, अहमदनगर, 4) हर्षवर्धन भाऊसाहेब काकडे, रा. तपोवन रोड, सावेडी अहमदनगर (हर्षाज कॅफे), 5) सागर अशोक उदमले रा. हिवरेझरे, ता. नगर (झेड के. कॅफे), 6) रवि रघुनाथ चौरे, रा. गायकेमळा, कल्याण रोड, अहमदनगर (गोल्डरश कॅफे) व 7) अर्जुन ईश्वर कचरे रा. कानडेमळा, सारसनगर, अहमदनगर (रिजकिंग कॅफे) आरोपींविरुध्द कारवाई करुन कोतवाली व तोफखाना पोलीस स्टेशन येथे महाराष्ट्र पोलीस कायदा कलम 129, 131 (क)(क) प्रमाणे तीन गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे. वर नमुद कॅफेमध्ये मिळुन आलेल्या तरुण मुला मुलींचे पालकांना बोलावुन त्याचे समक्ष तरुणांना समज देवुन पालकाच्या ताब्यात देण्यात आले आहे. पुढील कारवाई कोतवाली व तोफखाना पोलीस स्टेशन करीत आहे.
सदरची कारवाई मा. श्री. राकेश ओला साो. पोलीस अधीक्षक, अहमदनगर, मा. श्री. प्रशांत खैरे साहेब, अपर पोलीस अधिक्षक, अहमदनगर, मा. श्री. हरीष खेडकर साहेब, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, नगर शहर विभाग यांचे सुचना व मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस अधिकारी व अंमलदार यांनी केलेली आहे.

Related Articles

Stay Connected

0FansLike
3,912FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -

Latest Articles