Sunday, July 14, 2024

एमआयडीसी परिसरातुन कार चोरी करणारा सराईत आरोपी जेरबंद

नवनागापुर, एमआयडीसी परिसरातुन कार चोरी करणारा सराईत आरोपी 4,50,000/- रुपये किंमतीचे स्विफ्टकारसह जेरबंद स्थानिक गुन्हे शाखेची कारवाई.

प्रस्तुत बातमीची हकिगत अशी की, फिर्यादी श्री. रमेश दामोधर शेवाळे वय 62, रा. गणेश कॉलनी, नवनागापुर, ता. नगर यांनी राहते घरा समोर लावलेली स्विफ्टकार दिनांक 09/10/23 रोजी कोणीतरी अनोळखी चोरट्यांनी चोरुन नेली होती. सदर घटने बाबत एमआयडीसी पोलीस स्टेशन गु.र.नं. 936/2023 भादविक 379 प्रमाणे चोरीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
सदरची घटना घडल्यानंतर मा. श्री. राकेश ओला साहेब, पोलीस अधीक्षक, अहमदनगर यांनी पोनि/श्री. दिनेश आहेर, स्थानिक गुन्हे शाखा, अहमदनगर यांना नमुद गुन्ह्याचा समांतर तपास करुन गुन्हा उघडकिस आणणे बाबत आदेशित केले होते.
नमुद आदेशान्वये पोनि/श्री. दिनेश आहेर यांनी स्थानिक गुन्हे शाखेतील सपोनि/हेमंत थोरात, पोहेकॉ/बापुसाहेब फोलाणे, संदीप पवार, देवेंद्र शेलार, पोना/रविंद्र कर्डीले, संदीप चव्हाण, पोकॉ/आकाश काळे, बाळासाहेब गुंजाळ व चापोहेकॉ/संभाजी कोतकर अशा पोलीस अधिकारी व अंमलदार यांचे पथक नेमुन सदर गुन्ह्यातील आरोपींचा शोध घेवुन गुन्हा उघडकिस आणणे बाबत आवश्यक मार्गदर्शन करुन पथकास रवाना केले. पथक रेकॉर्डवरील गुन्हेगारांची माहिती घेत असताना पोनि/श्री. दिनेश आहेर यांना गुप्तबातमीदारा मार्फत माहिती मिळाली की, वर नमुद गुन्ह्यातील स्विफ्ट कार ही नदीम शेख रा. बजाज नगर, जालना याने चोरी केली असुन, चोरी केलेली कार विक्री करण्यासाठी धनगरवाडी टोलनाका, नगर ते छत्रपती संभाजीनगर रोड येथे येणार आहे आता गेल्या मिळुन येईल अशी खात्रीशीर माहिती मिळाल्याने पोनि/श्री. दिनेश आहेर यांनी प्राप्त माहिती पथकास कळवुन खात्री करुन कारवाई करणेबाबत सुचना दिल्याने पथकाने दिनांक 19/10/23 रोजी 12.10 वा. चे सुमारास धनगरवाडी टोलनाका येथे जावुन सापळा लावुन थांबलेले असताना थोडाच वेळात एक स्विफ्टकार टोलनाक्या जवळ येवुन थांबलेली पथकास दिसली. पथकाची खात्री होताच कारमधील चालकास पोलीस पथकाची ओळख सांगुन त्यांचे नाव गांव विचारले असता त्याने त्याचे नाव 1) शेख नदीम दाऊद शेख वय 33, हल्ली रा. बजाज नगर, जिल्हा जालना (मुळ रा. दाढ, जिल्हा बुलढाणा) असे सांगितले. त्यास त्यांचे ताब्यातील स्विफ्ट कारचे कागदपत्रे व मालकी हक्का बाबत विचारपुस करता सुरुवातीस तो उडवा उडवीची उत्तरे देवु लागला त्यास अधिक विश्वासात घेवून सखोल व बारकाईने विचारपुस करता त्याने एमआयडीसी परिसरातुन कार चोरी केली असुन विक्री करण्यासाठी आलो आहे अशी कबुली दिल्याने आरोपीस 4,50,000/- रुपये किंमतीचे स्विफ्टकारसह ताब्यात घेवुन मुद्देमालासह एमआयडीसी पोलीस स्टेशन येथे हजर केले आहे. पुढील तपास एमआयडीसी पोलीस स्टेशन करीत आहे.

आरोपी नामे शेख नदीम दाऊद शेख हा सराईत गुन्हेगार असुन त्यांचे विरुध्द अहमदनगर, नाशिक, संभाजीनगर, जालना, बुलढाणा जिल्ह्यात चोरी व इतर कलमान्वये एकुण 12 गुन्हे दाखल आहेत

सदरची कारवाई राकेश ओला , पोलीस अधीक्षक, अहमदनगर, प्रशांत खैरे साहेब, अपर पोलीस अधिक्षक, अहमदनगर व संपत भोसले , उपविभागीय पोलीस अधिकारी, नगर ग्रामिण विभाग यांचे सुचना व मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस अधिकारी व अंमलदार यांनी केलेली आहे.

Related Articles

Stay Connected

0FansLike
3,912FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -

Latest Articles