Wednesday, April 17, 2024

Ahmednagar गोरक्षकावर खुनी हल्ला करणारे 2 आरोपी जेरबंद…

अमरापुर ता. शेवगांव येथे गोरक्षकावर खुनी हल्ला करणारे 02 आरोपी जेरबंद
स्थानिक गुन्हे शाखा, अहमदनगरची कारवाई.

प्रस्तुत बातमीची हकीगत अशी की, दिनांक 11/03/2024 रोजी फिर्यादी श्री रविंद्र भिमा गायकवाड वय 30 वर्षे, रा. नाथनगर, पाथर्डी, ता. पाथर्डी, जि. अहमदनगर हे तसेच त्यांचेसोबत इतर गोरक्षक यांना अमरापुर येथील कुरेशी मोहल्ला येथे गोवंशीय जनावरांची कत्तल होत असलेबाबत माहिती मिळाल्याने कुरेशी मोहल्ला येथे गेले असता आरोपी नामे राजु कुरेशी व त्याचे इतर साथीदारांनी फिर्यादी यास जिवे ठार मारण्याचे उद्देशान लोखंडी रॉड, लोखंडी सत्तुरने मारहाण करुन गंभीर जखमी केले होते. सदर घटनेबाबत शेवगांव पोलीस स्टेशन गु.र.नं. 215/2024 भादवि कलम 307 वगैरे प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे.
सदर घटना ही हिंदु व मुस्लीम समाजामध्ये घडलेली असल्याने व कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने मा. श्री राकेश ओला साहेब पोलीस अधीक्षक अहमदनगर यांनी पोनि दिनेश आहेर, स्थानिक गुन्हे शाखा, अहमदनगर यांना सदर गुन्ह्यातील आरोपी अटक करणेबाबत आदेश दिले होते. सदर आदेशानुसार पोनि श्री दिनेश आहेर यांनी स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोउपनि/सोपान गोरे, पोलीस अंमलदार संतोष लोढे, गणेश भिंगारदे, ज्ञानेश्वर शिंदे, संदीप दरंदले, फुरकान शेख, रणजीत जाधव, शिवाजी ढाकणे, संदीप चव्हाण, किशोर शिरसाठ, आकाश काळे, बाळासाहेब गुंजाळ, उमाकांत गावडे, संभाजी कोतकर यांचे पथक तयार करुन आरोपींची माहिती काढुन आरोपी अटक करणेबाबत सुचना देवुन पथकास सुचना देवुन रवाना केले होते.
वरील पोलीस पथक दिनांक 12/02/2024 रोजी शेवगांव पोलीस ठाणे हद्दीमध्ये सदर गुन्ह्यातील आरोपींची माहिती काढत असतांना पोनि श्री दिनेश आहेर यांना सदर गुन्ह्यातील आरोपी अलताब सय्यद व त्याचा एक साथीदार हे अमरापुर गावामधुन कोठेतरी पळुन जाण्याचे तयारीत स्टँडवर उभे असल्याची माहिती मिळाल्याने पोनि श्री दिनेश आहेर यांनी प्राप्त माहिती तात्काळ पथकास कळवुन आरोपींना ताब्यात घेणेबाबत सुचना दिल्या. पथकाने तात्काळ अमरापुर गावातील स्टँडवर जावुन खात्री करता सदर ठिकाणी दोन इसम संशयीतरित्या रोडचे कडेला वाहनाची वाट बघतांना दिसुन आले. त्यावेळी पथकास सदर दोन्ही इसमांचा संशय आल्याने पथकाने त्यांना ताब्यात घेवुन त्यांचे नांव गांव विचारता त्यांनी त्यांची नावे 1) अल्तमश बशीर शेख वय 23 वर्षे, रा. अमरापुर, ता. शेवगांव, जि. अहमदनगर, 2) अलताब तैय्यब शेख वय 26 वर्षे, रा. अमरापुर, ता. शेवगांव, जि. अहमदनगर असे असल्याचे सांगितले. त्यांचेकडे गुन्ह्याबाबत सखोल विचारपुस करता त्यांनी वर नमुद गुन्हा केल्याचे सांगितल्याने त्यांना शेवगांव पोलीस स्टेशन गु.र.नं. 215/2024 भादवि कलम 307 वगैरे या गुन्ह्याचे तपासकामी शेवगांव पोलीस स्टेशन येथे हजर करण्यात आले असुन पुढील तपास शेवगांव पोलीस स्टेशन करीत आहे.
सदरची कारवाई मा. श्री. राकेश ओला साहेब, पोलीस अधीक्षक, अहमदनगर, श्री. प्रशांत खैरे साहेब, अपर पोलीस अधिक्षक, अहमदनगर व श्री सुनिल पाटील साहेब, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, शेवगांव विभाग यांचे सुचना व मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेचे वरील पोलीस अधिकारी व अंमलदार यांनी केली आहे.

Related Articles

Stay Connected

0FansLike
3,912FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -

Latest Articles