Wednesday, April 17, 2024

अहमदनगरमध्ये 2 गावठी कट्टे व 3 जिवंत काडतुसे बाळगणारे सराईत आरोपी जेरबंद

घोडेगांव, ता. नेवासा परिसरातुन 2 गावठी कट्टे व 3 जिवंत काडतुसे बाळगणारे सराईत आरोपी जेरबंद,
स्थानिक गुन्हे शाखा, अहमदनगरची कारवाई.

मा. श्री. राकेश ओला साहेब, पोलीस अधीक्षक, अहमदनगर यांनी पोनि/श्री. दिनेश आहेर, स्थानिक गुन्हे शाखा, अहमदनगर यांना आगामी लोकसभा निवडणुकीचे अनुषंगाने जिल्ह्यात अवैध अग्नीशस्त्रे व हत्यारे बाळगणारे इसमांचा शोध घेवुन कारवाई करणेबाबत आदेशित केले होते.
नमुद आदेशान्वये पोनि/श्री. दिनेश आहेर यांनी स्थानिक गुन्हे शाखेतील पोसई/सोपान गोरे, रविंद्र कर्डीले, दत्तात्रय गव्हाणे, गणेश भिंगारदे, ज्ञानेश्वर शिंदे, देवेंद्र शेलार, संदीप दरंदले, भिमराज खर्से, संदीप चव्हाण, संतोष खैरे, विजय ठोंबरे, रोहित मिसाळ, रणजित जाधव, शिवाजी ढाकणे, किशोर शिरसाठ व अरुण मोरे यांचे पथक तयार करुन जिल्ह्यात अवैध अग्नीशस्त्रे व हत्यारे बाळगणारे इसमांचा शोध घेवुन कारवाई करणेकामी सुचना देवुन पथकास रवाना केले.
पथक अहमदनगर जिल्ह्यात यापुर्वी अग्निशस्त्रे बाळगणारे इसमांचे रेकॉर्ड तपासुन अग्निशस्त्रे बाळगणा-या इसमांची माहिती काढत असतांना पोनि/श्री. दिनेश आहेर यांना गुप्त बातमीदारामार्फत इसम नामे किशोर माळी व कृष्णा फुलमाळी दोन्ही रा. घोडेगांव, ता. नेवासा हे बेकायदेशीररित्या गावठी कट्टे (अग्निशस्त्र) आपले कब्जात बाळगुन ते विक्री करण्याचे उद्देशाने घोडेगांव ते लोहगांव जाणारे रोडवर, घोडेश्वरी शाळेच्या पाठीमागे येणार असल्याची खात्रीशीर बातमी मिळाल्याने सदर बातमीची हकीगत वरील पोलीस पथकास कळवुन खात्री करुन कारवाई करणेबाबत पथकास आदेश दिले. पथकाने दिनांक 16/2/24 रोजी पंचासह घोडेगांव ते लोहगांव रोडवर, घोडेश्वरी शाळेच्या पाठीमागे या ठिकाणी जावुन सापळा रचुन थांबले असता 3 इसम शाळेच्या पाठीमागे येवुन थांबले. सदर इसमांच्या हालचाली संशयास्पद वाटल्याने पथक त्यांना ताब्यात घेण्याचे तयारीत असतांना 1 संशयीत इसम पोलीस पथकाची चाहुल लागताच पळुन गेला. उर्वरीत इसम नामे 1) किशोर तुकाराम माळी वय 30, रा. लोहारवाडी, ता. नेवासा व 2) कृष्णा येलप्पा फुलमाळी वय 33, रा. घोडेगांव, ता. नेवासा यांना शिताफीने ताब्यात घेतले. त्यांचेकडे पळुन गेलेल्या इसमाचे नाव व पत्ता विचारले असता त्यांनी पळुन गेलेल्या इसमाचे नाव 3) आकाश अनिल फुलमाळी रा. घोडेगांव, ता. नेवासा (फरार) असे असल्याचे सांगितले.
ताब्यात घेतलेल्या संशयीतांची अंगझडती घेता त्यांचे अंगझडतीत 60,000/- रुपये किंमतीचे 2 गावठी कट्टे, 1,500/- रुपये किमतीचे 03 जिवंत काडतुसे असा एकुण 61,500/- रुपये किंमतीचा मुद्देमाल मिळुन आल्याने सदर गावठी कट्टे व काडतुसे कोठुन आणले याबाबत विचारपुस करता, ताब्यातील इसमांनी गावठी कट्टे व जिवंत काडतुस हे इसम नामे 4) गणेश साबळे रा. सोनई ता. नेवासा (फरार) यांचेकडुन विक्री करणे करता आणल्याचे सांगितल्याने आरोपी विरुध्द सोनई पोलीस स्टेशन गु.र.नं. 61/2024 आर्म ऍ़क्ट 3/25, 7 अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास सोनई पोलीस स्टेशन करीत आहे. यापुढे देखील अवैध शस्त्रे व हत्यारे बाळगणारे इसमांची माहिती काढुन त्यांचे विरुध्द कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे.

आरोपी नामे कृष्णा यल्लाप्पा फुलमाळी हा सराईत गुन्हेगार असुन त्यांचे विरुध्द अहमदनगर व पुणे जिल्ह्यात खुनाचा प्रयत्न, गंभीर दुखापत व आर्म ऍ़क्ट असे गंभीर स्वरुपाचे एकुण – 09 गुन्हे दाखल आहेत

Related Articles

Stay Connected

0FansLike
3,912FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -

Latest Articles