Saturday, May 25, 2024

अहमदनगर शहरातुन विक्रीस आणलेल्या गांजासह, आरोपी जेरबंद

अहमदनगर शहरातुन विक्रीस आणलेल्या गांजासह, आरोपी जेरबंद,
स्थानिक गुन्हे शाखा अहमदनगरची कारवाई.

प्रस्तुत बातमीची हकिगत अशी की, आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने मा. श्री. राकेश ओला साहेब, पोलीस अधीक्षक, अहमदनगर यांनी पोनि/श्री. दिनेश आहेर यांना अहमदनगर जिल्ह्यातील अवैध धंद्याची माहिती काढुन त्यांचे विरुध्द कारवाई करणे बाबत आदेश दिलेले आहेत.
नमुद आदेशान्वये पोनि/श्री. दिनेश आहेर यांनी स्थानिक गुन्हे शाखेतील सपोनि/हेमंत थोरात व अंमलदार संदीप पवार, संतोष खैरे, रविंद्र घुंगासे, जालिंदर माने, विशाल तनपुरे व भाग्यश्री भिटे अशांचे पथक नेमून जिल्ह्यातील अवैध धंद्यांची माहिती काढुन कारवाई करणेबाबत सुचना व मार्गदर्शन करुन पथकास रवाना केले.
पथक अहमदनगर शहर हद्दीत अवैध धंद्दे करणा-या इसमांची माहिती काढत असतांना दि.25/04/24 रोजी सपोनि/हेमंत थोरात यांना इसम नामे मतीन बशीर शेख रा. जुना बाजार, ख्रिस्तगल्ली, अहमदनगर हा कब्जात गांजा बाळगुन त्याचे राहते घरी विक्री करतो अशी गुप्तबातमीदारा मार्फत खात्रीशीर बातमी मिळाली. त्यानंतर पथकाने तात्काळ कोतवाली पोलीस स्टेशन येथे जावुन पोनि/प्रताप दराडे व स्टाफ तसेच पंच व साधने सोबत घेवुन छाप्याचे नियोजन केले.
पथकाने लागलीच बातमीतील जुना बाजार ख्रिस्तगल्ली या ठिकाणी जावुन संशयीत नामे मतीन बशीर शेख याचे वास्तव्याबाबत माहिती घेवुन, त्याचे राहते घरा समोर जावुन खात्री करता सदर घरात 1 इसम लोखंडी कॉटवर बसलेला दिसला. त्यास पोलीस पथकाची ओळख सांगुन त्याचे नाव गांव विचारले असता त्याने त्याचे नाव मतीन बशीर शेख वय 45, रा. जुना बाजार, ख्रिस्तगल्ली, अहमदनगर असे असल्याचे सांगितले. त्याचे घराची पंचा समक्ष घर झडती घेता कॉटचे खाली एका शेंदरी व पांढरे व सिल्व्हर रंगाचे गोणीमध्ये उग्र वास येत असलेला ओलसर पदार्थ बिया बोंडे, काड्या पाने संलग्न असलेला पाला मिळुन आला. पथकाने शेंदरी व पांढरे सिल्व्हर रंगाचे गोणीत मिळुन आलेला बिया बोंडे, काड्या पाने संलग्न असलेला पाला या बाबत विचारणा करता त्याने शेंदरी व पांढरे सिल्व्हर रंगाचे गोणीतील बिया बोंडे, काड्या पाने संलग्न असलेला पाला हा गांजा असुन विक्रीसाठी आणल्याचे सांगितल्याने आरोपी नामे 1) मतीन बशीर शेख वय 45, रा. जुना बाजार, ख्रिस्तगल्ली, अहमदनगर याचे घरात शेंदरी व पांढरे सिल्व्हर रंगाचे गोणीत ठेवलेला 86,650/- रुपये किंमतीचा 08 किलो 660 ग्रॅम वजनाचा अंमली पदार्थ गांजा मिळुन आल्याने तो हस्तगत करुन आरोपी विरुध्द कोतवाली पोलीस स्टेशन गु.र.नं. 526/2024 गुंगीकारक औषधिद्रव्ये आणि मनोव्यापारावर परिणाम करणारे पदार्थ कायदा सन 1985 चे कलम 8 (क), 20 (ब) (ii) प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला असुन सदर गुन्ह्याचा पुढील तपास कोतवाली पोलीस स्टेशन हे करीत आहे.
सदरची कारवाई मा.श्री. राकेश ओला साहेब पोलीस अधीक्षक, अहमदनगर, मा.श्री. प्रशांत खैरे साहेब, अपर पोलीस अधीक्षक, अहमदनगर, मा.श्री. अमोल भारती साहेब, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, नगर शहर विभाग यांचे सुचना व मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस अधिकारी व अंमलदार यांनी केलेली आहे.

Related Articles

Stay Connected

0FansLike
3,912FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -

Latest Articles